inflat (o unflat) com una xinxa / inflats (o unflats) com a xinxes

Molt ple per haver menjat massa.

Fa referència a la xinxa comuna, espècie Cimex lectularius, que s’alimenta de la sang de molts animals de sang calenta, entre els qual s’inclou l’home.