gros com un torrelló (o com un torretxó) / grossos com a torrellons (o com a torretxons)