gros com un porc / grossos com a porcs

Molt gros.

En la novel·la Diumenge de glòria, de Vicent Ortega, podem llegir:

Assegut en una cadira al costat de la improvisada taula, misser Roderic, el cuiner, un monjo gras i boterut, amb una panxa que sobresortia per damunt del cíngol de l’hàbit tacat i pudent, gros com un porc encebat, bevia d’una copa de fusta amb una delectança evident.

En El retorn de Voltaire, de Martí Domínguez Romero, llegim:

–Gibbon està gros com un porc, marquesa.

NOTA: Aquest modisme comparatiu s’usa també en altres llengües i així, en castellà es diu gordo como un cerdo, en occità gras coma un pòrc i en francés gras comme un cochon.