gord com un porc / gords com a porcs

Molt gord, molt gros.

NOTA: Aquest modisme comparatiu s’usa també en altres llengües i així, en castellà es diu gordo como un cerdo, en occità gras coma un pòrc i en francés gras comme un cochon.