gelat com un rave / gelats com a ràvens (o com a raves)

Molt fred, molt gelat.

En la rondalla L’albarder de Cocentaina, d’Enric Valor, trobem:

Per fi, es va ficar darrere d’unes bótes, en conill com sabem que anava i gelat com un rave.

NOTA 1: Els valencians usem l’adjectiu gelat per a expressar que una cosa no és calenta. Gelat no significa necessàriament congelat. En els parlars valencians significa, normalment, fred i, a voltes, simplement, a temperatura ambient.

NOTA 2: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen el Diccionari de la Vall d’Albaida i el DNV de l’AVL.