galtes com a doctrinetes (o com dos doctrines)

S’empra per a expressar que algú té les galtes molt grans.

S’usa amb el verb tindre.

Doctrina i doctrineta són denominacions populars de la catequesi de la doctrina cristiana. La pronúncia popular d’aquests mots és ‘dotrina’  i ‘dotrineta’.

NOTA: Francisco Castañer Boronat, en el recull d’expressions alcoianes Bon pilot, bon farinot, arreplega tindre dos galtes com dos doctrinetes.