força com un bou

S’usa per a expressar que algú té molta força.

Josep Franco, en la novel·la Això és llarg de contar, escriu:

La mare voldria que hagueres vist com li tremolaven les mans, a mon pare, quan aquells giraren el cantó i van desaparéixer; ell que tenia una força com un bou i no li feia por ni el mateix dimoni…

En Contalles de iaios i iaies, de Jordi Raül Verdú, podem llegir:

–Qui? Jo, mare, jo! –va exclamar Joanet, que ja tenia uns bons braons i una força com un bou.