flac com un gànguil / flacs com a gànguils

Referit a una persona: molt prim, molt flac.

En la novel·la Sense la terra promesa, d’Enric Valor, podem llegir:

Fou sorprenent: el fabricant de teixits (a ell al·ludia allò d’industrials emprenedors), flac com un gànguil, flamejant-li els ullets picardiosos, arborà vigorosament una bandera tricolor que ningú no havia vist abans. I hi hagué moltes veus ronques, i molts ulls femenins plens de llàgrimes.