fi com un pinzell

1) Referit a una persona: ‘que és molt distingida, molt elegant, molt educada, que té molt bon gust’.

2) Referit a una persona: ‘que està en forma, que es conserva molt bé físicament i mentalment’.

3) Referit a una persona: ‘que és prima’.

4) Referit a una cosa: ‘que és suau, agradable, dolça, que dóna pau i tranquil·litat’.

Es pot parlar d’una veu fina com un pinzell (veu agradable, harmoniosa), d’una mirada fina com un pinzell (mirada agradable, tranquil·litzadora, que dóna pau), es pot dir que la mar estava fina com un pinzell (estava en calma, com una bassa d’oli), es pot parlar d’una ironia fina com un pinzell (una ironia aguda però elegant, suau, intel·ligent), etc.