fi com un paper de fumar

Aplicat a coses: ‘molt prim, de molt poca grossària’.

En la novel·la El secret del collar de diamants, de Joan Pla, podem llegir:

I és que entre l’odi i l’amor només només hi ha un tel tan fi com un paper de fumar.

NOTA: En l’original de la novel·la El secret del collar de diamants, de Joan Pla, diu “només només”. Segurament l’autor, quan ha escrit “només” dues voltes seguides, ha volgut reforçar la idea d’unicitat i d’exclusivitat. En eixe cas, dir “només només” equivaldria a dir “únicament i exclusivament”. També podria ser una errada, és clar.