fer com la beata Sus, que es tapa la cara i ensenya el parrús

S’usa per a expressar la idea de doble moral, de doble vara de mesurar, d’hipocresia.

En El Refranyer de José Gargallo Gregori, que podem trobar en internet, diu:

La beata Sus, amaga la cara i ensenya el parrús (Critica la hipocresia de qui té dos cares o dos conductes).

NOTA 1: No he trobat que el nom de Sus corresponga a cap persona concreta. Molt probablement és un simple redolí amb l’única finalitat d’aconseguir que rime amb parrús.

NOTA 2: Trobem com la beata Sus, que es tapa la cara i ensenya el parrús en El nostre refranyer de Cristòfol Martí i Adell i en el Refrenyer valencià del pare Lluís Fullana Mira, però el pare Fullana escriu: “La beata sus, qu’es tapa la cara y ensenya el p…” Com veiem, escriu “sus” (en minúscula i en cursiva) i, molt púdicament, en lloc de parrús escriu “p…”.