fer com la beata Sus, que es riu quan parla i plora quan tus

S’usa per a expressar la idea de doble moral, de doble vara de mesurar, d’hipocresia.

En El Refranyer de José Gargallo Gregori, que podem trobar en internet, diu:

La beata Sus, es riu quan parla i plora quan tus (Critica la hipocresia de qui té dos cares o dos conductes).

NOTA 1: No he trobat que el nom de Sus corresponga a cap persona concreta. Molt probablement és un simple redolí amb l’única finalitat d’aconseguir que rime amb tus.

NOTA 2: No he sentit aquest modisme comparatiu mai enlloc.