fam com un lladre

S’usa per a expressar que es té molta fam.

Exemple: «Trau prompte el dinar que tinc una fam com un lladre».