estimar com a una mare

Referit a una persona: estimar una dona que no és sa mare, com si ho fóra.

Josep Franco, en la novel·la Les potències de l’ànima, escriu:

El caràcter dolç i persuasiu, però tenaç, de la meua infermera, havia esvaït del tot les suspicàcies dels polítics, que no ens molestaven des de feia temps; els pacients l’estimaven com a una mare o com a una amant inassolible, els familiars acataven més fàcilment les seues ordres que no les meues i jo la necessitava tant com en la nostra època d’amants furtius i per unes raons molt semblants.

En la novel·la L’ambició d’Aleix, d’Enric Valor, podem llegir:

–Mare, no crec que siga autèntic amor; però com t’he dit: una gran estimació, com a una mare, com a una germana.