esgolar-se com una anguila

Caure o desprendre’s una cosa del lloc on estava, esvarant sobre una altra cosa. Pot aplicar-se també a persones o a animals.

En el llibre Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas, podem llegir:

A l’endemà vaig fer la prova de passejar el criançó, però en comptes d’un xiquet semblava un farcell de roba del contraban, i per culpa dels bolquers i dels draps que duia se m’esgolava com una anguila. Per això li diguí a sa mare que si no el despullava que se l’hauria de passejar ella.