dir més mentires més que Lepe

Dir moltes coses falses, sabent que no són veritat, amb voluntat d’enganyar l’interlocutor.