cremat com un regalissier / cremats com a regalissiers

Molt enfadat, enrabiat, irritat, indignat, furiós.

Quan cremem una substància orgànica, la superfície d’aquesta canvia de color a causa de la calor. Per analogia, diem que una persona es crema quan els raigs del sol fan que la pell se li faça d’un color vermell encés. I per extensió, quan algú s’enrabia molt diem que està cremat, perquè la pell de la cara se li fa d’un vermell inflamat a causa de la congestió produïda per la seua actitud encolerida. Els regalissiers tenen fama d’estar cremats pel sol perquè les arrels de la regalíssia costen molt de traure de davall de la terra i eixa tasca s’ha de fer a l’aire lliure, al sol. Per això, quan algú està molt cremat, és a dir molt enrabiat, molt furiós, diuen que està cremat com un regalissier.