cor com un tambor / cors com a tambors

S’empra per a dir que a algú li batega el cor a un ritme més accelerat del que es considera normal.

En la novel·la Els treballs d’Hèrcules Llopis, de Teresa Broseta, trobem:

Arribaren a temps a la primera classe, ella encara amb el nas gelat i ell amb el cor com un tambor.