casa com una catedral

S’usa per a expressar que una casa és molt gran.

La locució comparativa d’igualtat com una catedral pot aplicar-se també a qualsevol altra cosa, sobretot si és una edificació (fàbrica, castell, palau, torre, mas, església, nau industrial, etc.), que es vulga dir que és molt gran.