gran com una catedral / grans com a catedrals

Molt gran.

La major part de les catedrals, esglésies en les quals els bisbes tenen la seua càtedra, són molt grans.

En la novel·la El crim del mas maleït, de Joan Pla, podem llegir:

–Tu sempre traus a col·lació el cas dels Falangistes, però no nomenes mai els assassinats que van cometre els de la FAI quan la guerra, que van matar el meu germà –li va tirar en cara, roig com un titot, un home d’uns vuitanta anys, gran com una catedral.

Aquest modisme comparatiu l’arreplega Salvador Alsius en el seu llibre Hem perdut l’Oremus. Escriu Salvador Alsius:

Les catedrals solen ser esglésies d’una mida considerable i és per això que sol dir-se que una cosa és gran com una catedral quan se’n vol destacar el seu volum o importància.