calent com un xeu / calents com a xeus

1) Molt enfadat, molt enrabiat, molt irat.

2) Molt excitat sexualment.

Un xeu és un teuladí, ocell de la família dels ploceids que rep el nom científic de Passer domesticus. La paraula xeu és una onomatopeia del seu crit.

Els teuladins, sovint, a causa de la seua cridòria, fa l’efecte que estiguen molt enfadats.