bramar més que la tonyina (o que una tonyina)

1) En sentit real i referit a determinats animals com ara ases, bous o lleons: emetre els seus crits característics amb força.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà o a un animal: cridar molt fort a causa d’estar molt furiós o de patir un dolor molt fort.

3) En sentit figurat i referit a una cosa de menjar o de beure: que és molt coenta o que està tan calenta que crema.