bramar com un porc que el degollen (o com un porc quan el degollen)

1) Cridar fort i d’una manera desesperada.

2) Udolar de dolor.

En la novel·la Les mans de la deixebla, d’Anna Moner, podem llegir:

Però hauràs d’enginyar-te-les per amarrar-lo a la taula d’operacions tan fort com pugues, no ha de moure’s gens a fi que nosaltres treballem en òptimes condicions. Et puc assegurar que bramarà i s’agitarà com un porc quan el degollen.