bramar com un desesperat / bramar com a desesperats

1) En sentit figurat i referit a un ésser humà o a un animal: cridar molt fort a causa d’estar molt furiós, de patir un dolor molt fort o per qualsevol altra causa.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà: cridar molt, de manera exagerada.

3) En sentit figurat i referit a un xiquet: plorar desesperadament. Cridar molt fort i d’una manera desesperada.

En la novel·la Les mans de la deixebla, d’Anna Moner, podem llegir:

La fortor del vinagre féu reviscolar l’absent que, en adonar-se que li era impossible bellugar-se a causa de les lligadures, començà a bramar com un desesperat.