bramar com la tramuntana

1) En sentit real i referit a determinats animals com ara ases, bous o lleons: emetre els seus crits característics amb força.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà o a un animal: cridar molt fort a causa d’estar molt furiós, de patir un dolor molt fort o per qualsevol altra causa.

3) En sentit figurat i referit a un xiquet: plorar desesperadament. Cridar molt fort i d’una manera desesperada.