boig com una cabra / bojos com a cabres

Referit a una persona: que no està bona del cap.

En «La traducció del refrany» de Paloma Gómez Monllor, publicat dins La traducció del discurs, podem llegir:

Cabra, chèvre → dona, evoca l’entossudiment i el poc seny; recordem l’expressió “boig com una cabra”.

En Malalts de poder, de Manel Rodríguez Castelló, trobem:

De sobte descobrim amb horror que aquest paio és boig com una cabra.

Àngels Moreno, en Secrets inconfessables, escriu:

–És boja, boja com una cabra! Tinc una filla totalment guillada –es detingué a la porta mateixa.

En la narració juvenil Quan arriba el crepuscle, de Manel Álamo, podem llegir:

Estigues tranquil, tot anirà bé.” “I si no va bé, què?”, vaig respondre desafiant, “pense que esteu bojos, com a cabres!”, vaig cridar mirant fixament Pilar i Frederic, “com es nota, que no és el vostre nebot qui pot morir aquesta nit…”

NOTA: El DNV arreplega la locució comparativa d’igualtat com una cabra que definix com a ‘completament boig’.