blau com el cel

S’usa per a expressar que una cosa és de color blau cel, és a dir, del color del cel quan fa sol.

En la novel·la Els cavallers del drac, de Manel Álamo, podem llegir:

Eusebi té un Ford, no em preguntes quin model, perquè en això estic absolutament peix. És de color blau. Blau com el cel, claret. I és gran.

En La dama del glaç, de Rosa Fabregat i Armengol, trobem:

Llavors fou quan l’avi, un dia de Reis, li regalà un petit ocell, que deien que era de color blau com el cel.

En canvi, el modisme comparatiu de superioritat més blanc que el cel s’empra per a posar de manifest que una cosa és molt blava.