beure com una esponja

Beure molt. S’usa, fonamentalment, per a expressar que algú beu begudes alcohòliques en gran quantitat, de manera immoderada.

En Darrere de l’autobús, de Pep Castellano, podem llegir:

–Tranquil! De tota manera, ja tenia ganes d’eixir. Allò em marejava! Aquella oficina empesta a alcohol. Es veu que Martí beu com una esponja. Sembla mentida que… Sabíeu que és arqueòleg?

En Els lluitadors, de Francesc Gisbert, trobem:

La pèrdua d’energia i de líquids, la compensava menjant a cor què vols i bevent com una esponja.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada beure, diu:

Beure com un clot d’arena (Mall.), o beure més que un guaret (Men.), o beure com una esponja (Mall.), o com un xot (Mall.), o com un suís (Mall.), o beure a la clotella (Mall.): beure excessivament.

Malgrat que el Diccionari català-valencià-balear dóna el modisme beure com una esponja com a propi de Mallorca, és també valencià. Jo l’he sentit dir moltes voltes.