beure com un clot d’arena / beure com a clots d’arena