anar més que Meló

Fer alguna cosa molt ràpidament, amb molta diligència.

Aquest modisme comparatiu és una creació recent a partir de l’antic córrer més que Meló (o que el Meló).