anar com una ballaruga / anar com a ballarugues

Referit a un ésser humà o a un animal: que es mou molt, que no s’està quiet.

En la novel·la juvenil Assassinat a l’institut, de Bernat Joan, podem llegir:

Na Lluïsa anava d’un cantó a l’altre de la barra com una ballaruga, però es va aturar, amb un somriure franc i ample, per saludar-me.