ajocar-se com les gallines

Gitar-se molt prompte, anar-se’n a dormir molt d’hora.

A voltes es completa dient ajocar-se a la posta de sol, com les gallines.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida arreplega gitar-se a l’hora de les gallines que definix com a ‘gitar-se molt prompte’.