adormir-se com un àngel (o com un angelet)

Adormir-se plàcidament, molt a gust.

Isabel Canet, en la novel·la La copa dels orígens, escriu:

Sílvia escoltà com sospirava sobre el seu muscle i volgué preguntar-li’n el motiu, però estava tan esgotada que, amb el contacte càlid del cos de Melcior, s’adormí com un àngel.