Presentació de ‘Les nostres comparances’

He publicat en internet el meu llibre Les nostres comparances. Es pot accedir al lloc a on està allotjat mitjançant l’enllaç https://reig.lletres.net/comparances/

És un recull de més de 3.500 modismes comparatius d’igualtat, de superioritat i d’inferioritat. L’accés és públic i gratuït.

Quan es pitja l’enllaç, s’obri una pàgina que té, en la part superior, les pestanyes Cerca, Introducció, Annexos, Bibliografia i Crèdits. Per a trobar un modisme comparatiu determinat cal obrir la pestanya Cerca i, tot seguit, escriure en l’espai disposat a l’efecte una paraula significativa que estiga continguda en el modisme en qüestió i pitjar el botó Cerca que hi ha al costat. Per exemple, si volem trobar la comparança arropit com un cuc cal escriure la paraula cuc i pitjar el botó Cerca. De seguida apareixeran totes les comparances que contenen la paraula cuc i, entre elles, la comparança arropit (o arrupit, o arraulit) com un cuc (o com un cuc de perola), que és la que interessa.

Desitge i espere que el treball present siga d’utilitat a tothom i que ajude a molts a recordar algunes comparances que han sentit i, fins i tot, han usat fa temps i ara tenen oblidades.

Considere molt convenient que els nostres escriptors empren eixes comparances en els seus escrits, tant les que ells diuen habitualment com les que estaven adormides en el seu subconscient i també –¿per què no?– aquelles que no han sentit mai i els són completament desconegudes. No oblidem que les llengües s’aprenen. La pròpia, també.

Eugeni S. Reig

València, 23 d’abril del 2021