xicotet com una puça / xicotets com a puces

Molt xicotet, molt menut.