xicotet com una ballaruga / xicotets com a ballarugues

Molt xicotet, molt menut.