xicotet com un pésol / xicotets com a pésols

Molt xicotet, molt menut.

En la novel·la Temps de batuda, d’Enric Valor, podem llegir:

Ja s’hi veien els raïmets formats, en agràs, amb els grans com a pèsols menuts.

Com es veu fàcilment, la frase «[…] amb els grans com a pèsols menuts» significa «[…] amb els grans de raïm xicotets com a pèsols menuts».