xicotet com un cigró (o com un cigronet) / xicotets com a cigrons (o com a cigronets)

Molt xicotet, molt menut.

En Enterreu-me en batí i en sabatilles, d’Ester Vizcarra, podem llegir:

Els altres, però, només veien que era xicotet com el cigronet del conte, tenia l’espinada torçada i era maldestre donant colps de peu a un baló.

NOTA: Ester Vizcarra, quan ens diu que Joan Valls, el protagoniste de la seua biografia novel·lada, era “xicotet com el cigronet del conte” fa referència al protagoniste del conte popular Patufet, que era un xiquet xicotet com un cigronet.