xarrar més que un cabàs de granotes

Xarrar molt.

Xarrar és parlar de coses intranscendents durant un temps determinat, sense dir res important, sense cap propòsit concret més que el fet de parlar per parlar.

El modisme comparatiu xarrar més que un cabàs de granotes és molt expressiu. Les granotes rauquen i rauquen sense parar i no diuen res, no comuniquen res, només fan rauc, rauc, rauc. Això és el que fan els que tenen afició a la xarramenta: parlar, parlar i parlar i no dir res.