xarrar més que Tomaca

Xarrar molt.

Fa referència a un personatge de la localitat de Vilallonga, de malnom Tomaca, que xarrava molt. La dita es va originar a Vilallonga però després es va escampar per les comarques del migjorn valencià.