xarrar més que catorze (o més que quinze)

Xarrar molt.

NOTA: El modisme comparatiu xarrar més que catorze l’arreplega Joaquim Martí Mestre en el Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI).