xarrar com una xitxarra / xarrar com a xitxarres

Xarrar molt.

NOTA: Vicent Bataller Grau arreplega el modisme comparatiu xarrar com una xitxarra en El parlar del «tinguem». El valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència i ens informa que l’ha sentit a Càrcer.