voler com a amic / voler com a amics

Referit a una persona: tindre-li confiança. Afecte i respecte.

Tenim la dita:

Al marit has de voler-lo com a amic i témer-lo com a enemic.