volat com un catxerulo (o com un catxirulo) / volats com a catxerulos (o com a catxirulos)

S’usa per a dir que algú no està bo del cap, que està boig o li falta poc.

En Tombatossals, de Josep Pascual Tirado, llegim:

Era el cas que Garxolí del Senillar, més cremat que Carracuca, i volat com un catxerulo, al saber de la feta i desguaix del pinar per la colla de Tombatossals […]