viure com un ric / viure com a rics

Referit a algú que té una posició econòmica ajustada, que no guanya gaires diners: viure com si fóra ric, permetent-se determinats luxes i sense privar-se de res.

En el valencià popular s’ha sempre dit que:

Hi han rics que viuen com a pobres i pobres que viuen com a rics.

Les persones que viuen com a rics, malgrat no guanyar gaires diners, tenen una bona qualitat de vida però no estalvien res perquè, normalment, es gasten tot el que guanyen, i això pot fer que tinguen problemes seriosos en determinats moments de la seua vida.