viure com un porc / viure com a porcs

Referit a una persona: viure d’una manera desordenada, sense llavar-se mai o quasi mai, vestint i menjant de qualsevol manera.

En la novel·la Una selva com la teva, de Manuel de Pedrolo, podem llegir:

No s’hi guanya res de viure com un porc –aclareix la xicota –.

En Art i capitalisme: una anàlisi econòmica del significat social de l’obra d’art, de Josep Melià, llegim:

Vasari encara recorda el cas d’artistes bohemis que, “sota el pretext de viure com a filòsofs, vivien com a porcs. No es rentaven mai ni les mans, ni el rostre, ni el cap, no es preocupaven per ordenar la seva casa ni feien el seu llit més d’una vegada cada dos mesos; quan menjaven, feien servir dos cartons a mode de taula i no bevien més que de la botella.