viure com un patriarca / viure com a patriarques / viure com uns patriarques

Referit a un home: viure molt a gust i sense cap preocupació.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada patriarca, trobem:

Viure com un patriarca: viure amb gran placidesa i sense preocupacions. Campant com un patriarca, Aguiló Rond. de R. 16. Y vivien com uns patriarques, Guinot Capolls 60.