viure com un mussol / viure com a mussols

Referit a un ésser humà: viure completament sol, sense companyia d’altres persones,

En la novel·la Heretaràs la terra, de Toni Cucarella, podem llegir:

[…] el mestre jubilat vivia com un mussol en un pis on el sol pegava de rebot.