viure com el deute (o com un deute)

Referit a un ésser humà: viure molts anys, tindre una vida molt llarga.

Jordi Raül Verdú, en La velleta refranyera, escriu:

Jo no viuré tant com el deute, però em fa il·lusió aprendre a llegir i a escriure.