vista com un lluer

S’usa per a expressar que algú té molt bona vista.

Dir que algú té una vista com un esparver o com un soliguer és perfectament comprensible i està completament justificat perquè l’esparver i el soliguer són ocells rapinyaires i, per tant, tenen una vista excel·lent perquè els cal per a localitzar i caçar les seues preses. En canvi, el lluer, també anomenat gavatxet, és un ocell granívor (espècie Carduelis spinus) i, com la resta dels ocells del grup dels fringíl·lids, com ara la cadernera, el pinsà, el gafarró, etc., no tenen una vista especialmente bona perquè no els cal tindre-la.

La comparança tindre una vista com un lluer s’usa en tota la zona a on es parla tortosí i, per tant, en les comarques valencianes més septentrionals.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Federico Pastor y Lluis en “Refrans y modismes tortosins”.